'ಮುತ್ತಿನ' ಹನಿಗಳು

ಪ್ರೇಯಸಿ ಇನ್ನೇನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೂಮುತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲೆದ್ದ ಚಳಿಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ, ಕಚಗುಳಿಯಂತೆ. ಪ್ರೇಮದ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು 'ಮುತ್ತಿನ' ಹನಿಗಳು.

ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರತಿದಿನದ
ಬಿಸಿಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ರೆಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಿಎಂ ಯಡ್ಡಿ!
ಪ್ರೇಮಿಗಳ
ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ
ಮುತಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು
ಪಿಂಕ್‌ಚೆಡ್ಡಿ!

***
ಪ್ರೇಮಿಸಂ

ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ
ಪಟಾಕಿ ಬೀದಿಲೆಲ್ಲಾ!!
ಯುಗಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲಾ!!
ಇಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳದಿನ
ಒಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ತುಟ್ಟಿ
ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲಾ!!!

***
ರಾಖಿ-ಕಾ-ಸ್ವಯಂವರ್

ಸ್ಪಧೆ೯ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಡ
ಅಂದ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ
ಕೊನೆಗೆ ರಾಖಿ!
ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ
ಕೈಯಿಂದ ಗುಂಡ
ಕಟ್ಟಿಸ್ಸಿಕೊಂಡ
ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರಾಖಿ!!

***
ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು

ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ
ಸಾಕು ನನ್ನ
ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ
ಅಂದರು ಗಾಂಧಿ!
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ
ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ..?
ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂದಿದ್ದು
ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ!!

***
ಗಾಂಧಿನಗರ

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು
ತೋರಿಸಿದ್ದು
ಅಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ
ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು!
ಗಾಂಧಿನಗರದವರು
ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು
ಲಾಂಗು-ಮಚ್ಚು!!